De tweede helft van 1975 werd gekenmerkt door een opvallend rustig weertype. Hierdoor was het aantal passerende stormgasten als pijlstormvogels en Drieteenmeeuwen kleiner dan in voorgaande jaren. Verrassend waren de grote aantallen passerende sterns in de nazomer ; liefst ca 160.000 exx. werden door de waarnemers geregistreerd. In de late herfst waren de aantallen passerende duikers en alkachtigen langs de Hollandse kust groter dan in voorafgaande jaren. Met ruim 1600 waarnemingsuren was de intensiteit van het waarnemen over zee vrijwel exakt gelijk aan de overeenkomstige periode in 1974. Opvallend is de verdeling van de waargenomen uren in de tijd voor het waddengebied; zeer veel kaarten uit augustus en september en vrijwel geen uit november en december. Gezien de grote verschillen die de afgelopen jaren zijn gesignaleerd in het trekbeeld van vele soorten tussen de Hollandse kust en de Noordzeekust van de waddeneilanden, lijkt een aansporing tot verhoogde waarnemingsaktiviteit in deze maanden voor het waddengebied op zijn plaats.