Naast de in bovenstaand overzicht opgenomen Parelduikers werden onvoldoende of in het geheel niet beschreven Parelduikers gemeld uit september (1), oktober (3) en november (3). De gevonden IJsduiker werd verzameld op 12 december 1975 op Vlieland door P. Zegers. Daarnaast was er een waarneming die vermoedelijk deze soort betrof op 3 november te Noordwijk (H. Verkade). De vogel die ook bij Scheveningen werd waargenomen behoorde tot de immer-adamsii” – groep maar kon helaas niet op soort gedetermineerd worden door het ontbreken van waarnemingen omtrent snavelvorm en -kleur.