Deze soort werd in de tweede helft uan 1975 bijzonder weinig waargenomen ondanks de enkele perioden met krachtige wind in september. De verdeling van de waargenomen aantallen over de verschillende maanden was juli (1), september (14), september (12),oktober (2) en december.(4). Opvallend is dat bij deze passage onder rustige weersomstandigheden zo’n 80 % van alle Noordse Stormvogels van de HbZ en Vlieland komen,terwijl deze posten goed zijn voor 49 % van het totaal aantal teluren. Slechts op 13 septemberwerden bij west 8 meer dan twee exx, op een dag geteld en wel 4 exx, bij de HbZ en 1 bij Scheveningen.