Het aantal waargenomen pijlstormvogels is gezien het grote aantal waargenomen uren bijzonder laag. Steeds duidelijker wordt trouwens dat 1972 toch wel een uitzonderlijk najaar had met 110 exx, in 575 waarnemingsuren. De eerste pijlstormvogel (waarschijnlijk een Grauwe) werd gezien op 24 juli te Noordwijk, de eerste Noordse Pijlstormvogel op 31 juli te Vlieland, Goede trekdagen waren 13 sept.(W 8), 26 sept. (WZU 8) en 28 sept, (WZW 8). Mogelijk tengevolge van de overheersend westelijke tot westzuidwestelijke windrichting kwam het merendeel van de pijlen dit jaar niet van de HbZ.