Opm. doordat niet alle waargenomen vogels op leeftijd konden worden gedetermineerd is het totaal in de verschillende categrrieën vaak meer dan de som van de op leeftijd gebrachte Jan van Genten. Ook in 1975 was deze soort in juli en augustus een geregelde verschijning boven zee.Evenals in begin juli (zie verslag no.8) werden vooral vogels in een overgangskleed (vnl. tweede KJ) waargenomen.Het aandeel vogels in overgangskleed neemt in de loop van het najaar voortdurend af. Eind augustus/begin september neemt het percentage juvenielen toe en in oktober ook het aandeel adulte vogels.