werden ook in 1975 al vroeg in het seizoen waargenomen,langs de kust van Holland en Zeeland op 6 dagen in augustus,9 in september en in oktober en november elk op 1 dag.De waarnemingen in het waddengebied zijn verdeeld over de maanden september en oktober.Opvallend is het kleine aantal dat op de wadden wordt gezien,met name op Schier : 1975 (l),1974 (-) en 1973 (l). Dok langs de Hollandse kust worden deze jagers niet overal waargenomen;evenals 1974 kwamen de meeste meldingen (15 exx.) van IJmuiden en de Hondsbossche.