Het totaal in bovenstaand overzicht kan weer hoger zijn dan de som van de afzonderlijke categorieën, daar niet alle waarnemers steeds de verschillende kleden genoteerd hebben. Het trekbeeld van de Dwergmeeuw geeft een breed spektrum te zien met passerende vogels van juli tot eind december. De enige dagen met trek van flinke aantallen vallen in oktober (18 – 24) en november (9 en 16).