Aan hetgeen in het najaarsverslag over 1974 werd opgemerkt aangaande de trek van Vis dief en Noordse Stern kan weinig toegevoegd werden. Het determineren van deze soorten is vaak sterk gebonden aan de positie die men inneemt en de ervaring die men heeft met de determinatiekenmerken. Het is opvallend dat bij zeer zorgvuldige tellingen te IJmuiden en Vlieland in de weken 30 t/m 33 en 35 t/m 37 vaak meer dan 80% van alle gede termineerde sterns uit deze groep Noordse Sterns bleken te zijn. Het is de vraag of de Noordse Stern erg gepiekt doorkomt in deze periode,of wat waarschijnlijker lijkt, de aantallen passerende Noordse Sterns vele malen groter zijn dan die van de Visdief. Het is in ieder geval zeer de moeite waard om deze sterns systematisch op soort te brengen en niet zonder meer als “noordse dief” te registreren. De trek ging dit jaar door tot ver in oktober; zo was de presentie langs de Hollandse kust in week 42 (15-21 okt) nog 29%. De laatste noordse dieven werden gezien op 1 nov. te IJmuiden en 9 nov. te Noordwijk, Grootste uurtotalen : 10-8-75 1077 exx. zuid, 11 exx. noord Hoodsbossche (6-7 h) 11-8-75 1160 exx. zuid, 59 exx. noord „ (5½ – 6½ h) 14-8-75 1064 exx. zuid Noordwijk (10½ -11½ h) 16-8-75 3639 exx. west Vlieland (5½ – 7) 3-9-75 1848 exx. t.p. IJmuiden (10 h)