De eerste alkachtige werd dit jaar op 5 augustus aan de Hondsbossche waargenomen. Verder in deze maand op drie plaatsen een Zeekoet t.p. : Scheveningen, IJmuiden en HbZ. In september worden zowel langs de Hollandse kust als op de Waadeneilanden op 4 dagen alken waargenomen. Daarbij ging het twee maal om een Alk : 13 sept. HbZ en 28 sept, IJmuiden. In oktober en begin november worden niet meer alken gezien dan in andere jaren het geval was. Na de eerste november storm sinds 3 oktober werden er op 22 en 23 november ongekende aantallen waargenomen. Op 22 november worden te Noordwijk 35 exx. waargenomen in óén uur terwijl aan de Hondsbossche dan al 60 exx. in een uur geteld worden. Op de 23e werden bij IJmuiden en de Hondsbossche voor onze begrippen zeer grote aantallen waargenomen : IJmuiden tot 142 en HbZ tot 163 exx. per uur. De trek was noordwaarts gericht met de grootste aantallen midden overdag. Mogelijk was hier sprake van een correctievlucht na de storm van de voorafgaande dagen. Omdat in deze periode nauwelijks in het waddengebied is gekeken ontbreken gegevens uit dit gebied.