De meeste Aalscholvers worden in juli en augustus waargenomen evenals in 1974. Ook dit jaar werd een oostwaarts gerichte trek waargenomen op de wadden,dit maal op Vlieland. Op 4 augustus werd hier een uurtotaal bereikt van 66 exx. naar het oosten. Het is opvallend dat in beide jaren deze oostwaarts gerichte trek waargenomen werd bij oosten wind. Langs de Hollandse kust worden de meeste gezien op 8 september met 8 zuid te Schoorl en op 10 november met 7 zuid en 1 noord te Westkapelle. In verhouding : komen evenals andere jaren de meeste exx. van deze post hoewel de aantallen lager blijven dan bijv. 1972 toen op 18 oktober een uurtotaal van 60 exx. werd bereikt. (Zie ook appendix met Belgische gegevens).