Ook dit maal zijn gegevens opgenomen betreffende langsvliegende eenden, ganzen en zwanen. De diversiteit is groot maar de aantallen over het algemeen laag. Bij vele soorten zwem- en duikeenden is geen overheersende vliegrichting aanwezig. Voor een groot deel gaat het, hier dan ook om vogels die in het achter land aanwezig zijn en even zee kiezen. (zie ook 1974)