In dit verslag zal een indruk van het trekgebeuren gegeven worden op de manier, zoals we die vanaf het voorjaar 1974 gebruikt hebben. Howel aan deze presentatie wel enige bezwaren kleven, is het grote voordeel dat ook de gegevens uit dit verslag weer goed vergelijkbaar zijn met de resultaten van voorgaande jaren. In de onderhavige verslagperiode werd veel meer dan in voorgaande jaren aan de Hondsbossche Zeewering waargenomen. Dit heeft zijn uitwerking op de totalen van veel soorten! In het Waddengebied werd dit maal minder frequent waargenomen, wat vergelijking met andere gegevens wat moeilijker maakt.