De in bovenstaand lijstje genoemde Parelduikers werden waargenomen op 27, 28 en 30 april en op 7 mei (noordwaarts vliegende ex. in volledig of gedeeltelijk zomerkleed). Op 8 febr. werden in het Noordzeekanaal bij IJmuiden van zeer nabij 2 Parelduikers in winterkleed waargenomen. In het voorjaar van 1976 werden veel meer duikers gezien dan in de afgelopen jaren. Voor een belangrijk deel kan dit worden toegeschreven aan het sterk toegenomen aantal teluren aan de Hbz. : week 15 t/m 18 : 1975 64 uren en in 1976 147 uren.