De korte vorstperiode van eind januari / begin februari veroorzaakte boven zee een behoorlijke verplaatsing van Futen . Opvallend hierbij was dat vooral bij Scheveningen behoorlijke aantallen werden geteld, terwijl bij Castricum en Noordwijk, waar in die periode toch ook frequent werd waargenomen, slechts kleine aantallen passeerden. De grootste uurtotalen in deze vorstperiode waren : 31 jan. 150 ex. zuid en 87 ex. zuid. te Scheveningen. Direct na de vorstperiode zien we weer noordwaarts gerichte trek boven zee, terwijl bij IJmuiden wel 80 ex. t.p.