Voor het maken van de in dit verslag opgenomen figuren voor Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw en Kokmeeuw is alleen gebruik geslaakt van die kaarten, waaruit duidelijk bleek dat er een poging was gedaan deze soorten te tellen of behoorlijk te schatten. ( dit is gelukkig een groot deel van de ingezonden kaarten). Dat de Grote Mantelmeeuw in alle weken wordt waargenomen wekt geen verbazing, maar wel het feit dat deze soort vaak maar in zeer kleine aantallen wordt gezien. De grootste aantallen worden geteld bij onstuimig weer met wind uit west tot noordwest.