Het veel grotere totaalaantal van 1976 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat op de Hbz. op goede trekdagen vele uren werd waargenomen en doordat in juni, toch wel een goede stemmaand, nog veel uren geteld is. De eerste noordse dief werd gezien op 31 maart aan de Hbz. Na 9 april worden er pas dagelijks noordse dieven genoteerd. In de laatste decade van april, èen periode met constante noordoostelijke wind, worden pas na 25 april overal langs de Hollandse kust uurtotalen boven de 100 genoteerd. Voor 25 april heeft de Hbz. steeds hogere uurtotalen dan de posten ten zuiden van IJmuiden, maar na 25 april worden bij Noordwijk en Scheveningen vaak beduidend grotere aantallen dan aan de Hbz. gezien.