Tenzij anders aangegeven hebben alle doortrekfiguren betrekking op uurgemiddelden per zevendaagse periode. Zie voor deze periodenindeling tabel I. De zuidwaarts vliegende vogels zijn boven de abscis uitgezet en de noordwaarts vliegende dieren zijn onder de abscis uitgezet. De ter plaatse verblijvende dieren zijn dus in deze figuren niet verwerkt. Bij de presentiefiguren zijn de uren met ter plaatse verblijvende dieren wel meegeteld. Voor alle figuren geldt : de stippellijn heeft betrekking op de waarnemingen langs de Noordzeekust van het waddengebied, terwijl de ononderbroken lijn betrekking heeft op de aantallen langs de Hollandse kust. Bij de doortrekfiguren van het Waddengebied bedenke men wel dat in sommige perioden niet of nauwelijks is waargenomen.