In bovenstaand overzicht zijn alleen die waarnemingen van Parelduikers vermeld, waarvan enige documentatie voorhanden was. Beoordeling van deze waarnemingen is een uitermate moeilijke zaak, omdat men bij vogels in winterkleed zelden hèt kenmerk : zeer donkere ongevlekte bovendelen (bij juv. heel licht geschubd) goed te zien krijgt. Bij de hier opgenomen Parelduikers werd steeds gesproken van : forse duiker, vrij korte stevige nek , geen wit gezicht als bij Roodkeelduiker. Waarnemingen waarbij de documenatie alleen bestond uit mededelingen omtrent vleugelopslag en snavelvorm zijn terzijde gelegd. De meeste Parelduikers werden gemeld op 9 en 16 november, toen op Vlieland met de telescoop 12 ex. werden herkend. De meldingen van Parelduikers lopen van 17 okt. (Schier) tot eind december, met een concentratie in half november.