Het aantal Futen dat in het najaar van 1976 langs onze kust werd geteld was opvallend laag, te meer als men bedenkt dat van de 1737 ex. er al 710 in periode 52 werden geteld. Dit hoge aantal in december en het ontbreken van concentraties in november heeft natuurlijkveel te maken met het al of niet optreden van vorstperiodes. Maar ook in oktober was het aantal Futen opvallend laag, Veelregelmatiger was de Fuut ook dit jaar weer in juli en augustus. De grootste uurtotalen werden vastgesteld op : 15 dec. Katwijk – 44 Z 25 dec. Noordwijk – 23 Z en 50 t.p. 26 dec. Scheveningen – 28 t.p. 29 dec. Westkapelle — 37 Z 31 dec. Noordwijk – 91 Z in 2 uur 31 dec. IJmuiden – 35 Z 31 dec. Hbz. 180 Z in 3 uur