Met de mededeling dat in slechts 7 uren één of ander klein stormvogeltje werd gesignaleerd, wordt wel aangetoond hoe klein de kans is een dergelijk fenomeen te aanschouwen.