Evenals in ’73 en ’74 werden de eerste Grote Jagers reeds in juli opgemerkt : 29 juli 2 ex. N Schoorl aan Zee. In augustus wordt deze soort echter maar 3 x waargenomen. De beste dag van het seizoen werd 10 sept. toen na passage van de buienstoring aan de Hbz. in 7 uren 18 ex. N werden geteld. In oktober worden op 2, 3 en lo meer dan 1 ex. per dag gezien. In november zijn er slechts 2 dagen langs de Hollandse kust : 17 nov. 3 ex. en 24 nov. 1 ex. Ook in 1976 was het weer frappant dat de Grote Jager bijna uitsluitend langs de kust van Noord-Holland werd gezien. Zo werden van het totaal van 50 ex. die langs de Hollandse kust werden geteld, slechts 4 ex. ten zuiden van IJmuiden gezien.