Evenals in juni worden nu ook in juli aan de Hbz. al alken gezien. Op 4 juli werden 3 “alk/zeekoeten” en 1 Alk waargenomen en ook op 9, 10 en 15 juli passeren hier enkele “alk/zeekoeien” (alle N). In aug. worden op 4 dagen “alk/zzekoetengezien (Hbz., IJmuiden en Noordwijk). In het waddengebied wordt van 4-6 aug. een Zeekoet bij Schier gezien. Dagen met op meerdere uren passerende alken zijn : 16, 24, 21 en vooral 31 okt.