In het najaar van 1976 werden de meeste Aalscholvers niet in aug, waargenomen, maar in oktober . Vrijwel alle waarnemingen van groepen en groepjes komen van posten ten zuiden van de Hondsbossche. De meeste ex, werden gezien op 11 okt. 27 ex. Z Noordwijk – 17 okt. 119 ex. Z Katwijk – 19 okt. 110 ex. t.p. voordelta van de Maasvlakte – 23 okt. 13 ex. Z Scheveningen.- 21 okt. 23 W Schier.