Op pagina 22 is weer een tabel opgenomen, waarin de belangrijkste gegevens over het voorkomen van waterwild voor onze kust zijn samengevat. Ook in 1977 was de diversiteit weer groot, maar slechts voor enkele soorten zijn de aantallen ook opvallend . Bij de meeste soorten zal volstaan worden met enkele opmerkingen, maar bij de soorten die sterk gebonden zijn aan het zoute milieu zal nader op het trekverloop worden ingegaan.