Evenals in de voorgaande verslagen is van een aantal soorten weer een uurfrequentieverdeling opgenomen. In deze tabellen zijn de waamemingsuren in diverse categorieën verdeeld. Deze verdeling vindt plaats op grond van het aantal exemplaren dat in het desbetreffende uur werd geteld. Omdat niet alle opgenomen soorten even talrijk passeren , is de klasse-indeling niet bij alle soorten gelijk. Vergelijk bijvoorbeeld de fijnheid bij de Duikers en bij de Zwarte Zeeëend, Frequentieverdelingen laten aardig zien of de trek sterk geconcentreerd was in enkele topuren of dat de trek over een groot aantal uren gespreid was. Het aantal uren waarin de soort niet gezien word, zegt voor soorten die maar in een beperkt deel van de verslagperiode gezien kunnen worden (bv. sterns) niet zoveel, maar voor een soort als de Zwarte Zeeëend geeft ook dit getal toch aardige informatie.