In de volgende figuren is het uurgemiddelde per zavendaagae periode berekend. Hierbij is het aandeel van de noordwaarts vliegende vogels boven de abscis uitgezet, terwijl het uurgemiddelde van de zuidwaarts vliegende vogels onder de abscis is uitgezet. Ter plaatse verblijvende vogels zijn voor deze uitwerking dus niet meegeteld, De uitkomsten van de trek langs de kust van Zuid-Holland + IJauiden zijn met een gesloten lijn uitgezet, terwijl de uitkomsten van de Hondsbossche weer met een stippellijn zijn aangegeven. Van de eerste zeven weken van het jaar is van de Hondsbossche niets opgenomen in verband met het geringe aantal waaruemingsuren in dit tijdvak.