Het samenstellen van seizoensverslagen wordt een steeds tijdrovender aangelegenheid, aangezien het aantal ingestuurde uurtotaalkaarten nog steeds stijgende is. Het grotere aantal waarnemingsuren in vergelijking met voorgaande jaren, is vooral het gevolg van een zeer regelmatige bezetting van de telpost Scheveningen.