In de volgende tabellen is van een aantal soorten het vastgesteld uurtotaal in een bepaalde categorie ingedeeld. Bij het vaststellen van dit totaal zijn alle exemplaren die in dat uur werden genoteerd bij elkaar opgeteld . Om praktische redenen is geen indeling in even brede klassen gehanteerd. Ook zijn de gebruikte klassen niet bij alle soorten gelijk. Bij talrijk doortrekkende soorten zijn de klassen veel breder dan bij schaars doortrekkende soorten. Frequentieverdelingen laten goed zien of de trek sterk geconcentreerd was in enkele topuren of dat de doorkomst over een groot aantal uren gespreid was.