Bij de berekening van presentiepercentages speelt het aantal exemplaren dat in het desbetreffende uur werd gezien geen rol meer. Per zevendaagse periode is het aantal uurkaarten geteld waarop de soort genoteerd staat. Ook de ter plaatse aanwezige vogels worden in deze berokeking betrokken. Het aantal uren waarin de soort present was, wordt uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal waarnemingsuren in de desbetreffende periode. Per soort zijn steeds twee figuren naast elkaar opgenomen. In de linker figuur zijn de waarnemingen van de Zuidhollandse kust + IJmuiden met een dichte lijn aangegeven, terwijl de waarnemingen van de Hondsbossche Zeewering met een gestippelde lijn zijn genoteerd. In de rechter figuur is de presentie in het Waddengebied weergegeven. Steeds na periode 30, vanwege het kleine aantal uren daarvoor.