In het voorgaande verslag zijn waameningen vermeld die voor een deel al wel en voor een deel nog niet door de C.D.N.A. behandeld zijn. Het gaat hier om de waarnemingen van de volgende soorten en ondersoorten : IJsduiker – Grote Pijlstomvogel – Kuhls Pijlstormvogel – Puffinus p. mauretanicus – Kleinste jager . In het volgende rondschrijven zal vermeld worden welke waameningen wel en welke niet door de C.D.N.A. zijn aanvaard.