In dit verslag is gestreefd naar een optimale vergelijkbaarheid met voorgaande afleveringen. De indeling is in zeer veel opzichten identiek aan verslag no. 12 toen voor het eerst werd besloten voornamelijk Noord- met Zuid Holland te vergelijken gezien het gebrek aan gegevens van de kant van de Waddenkust. Het verschil in hoeveelheid gegevens tassen de Hollandse- en Waddenkust is zo mogelijk nog groter geworden zodat vergelijking van dergelijke resultaten onverantwoord is geworden. In dit verslag zal zelfs nauwelijks naar de Waddenkust gerefereerd kúnnen worden. Vergelijking tussen Noord- en Zuid Holland is echter dit jaar wel bijzonder goed mogelijk. Ook dit jaar worden onder Zuid Holland alle posten van Westkapelle tot en met IJmuiden begrepen.Verder in dit verslag wordt dan ook gesproken van “Zuid Holland +IJmuiden”. Onder ‘Noord Holland’ wordt eenvoudig de post Hondsbosse Zeewering (Hbz.) verstaan.