Van een aantal soorten is een uurfrequentieverdeling opgenomen. In de tabellen 4.2. t/m 4.6. zijn de voorkomende aantallen per uur in categorièen opgedeeld. Deze klasse-indeling is uiteraard niet voor alle soorten gelijk maar is naar de respectievelijke algemeenheid ontworpen (Vergelijk bv, de fijnheid bij de Duikers en de Zwarte zeeeend). Frequentieverdelingen laten aardig zien of de trek sterk geconcentreerd was in enkele topuren of dat de trek over een groot aantal uren gespreid was. Van de Waddenkust zijn, gezien de uiterst beperkte voorraad gegevens geen frequentieverdelingen opgenomen.