In de volgende figuren is het uurgemiddelde per zevendaagse periode aangegeven. Hierbij is het aandeel noordwaarts vliegende vogels boven de abscis uitgezet, terwijl het uurgemiddelde van de in zuidelijke richting passerende vogels onder de abscis is weergegeven. De gegevens van Zuid-Holland+IJmuiden zijn weergegeven met een gesloten lijn, terwijl de resultaten van Noord-Holland Noord met een gestippelde lijn zijn aangegeven.