Van de in dit verslag genoemde en besproken waarnemingen zijn een aantal nog niet door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna beoordeeld. Het gaat hier om de beide IJsduikers en on de Geelsnavelduikers van Scheveningen.