In de tweede helft van 1979 werd in totaal 352 km strand onderzocht. Deze kilometers varen als volgt over de maanden verdeeld : juli 25 – augustus 9½ – september 57½ – oktober 51½ – november 49½ – december 159 . Niet alle stranden werden intensief afgezocht. De verdeling over de verschillende kustgedeelten was als volgt : Zeeland 70 km-Hoek van Holland tot IJmuiden 77 km- IJmuiden tot Den Helder 133 km- Texel en Vlieland 19 km – overige Waddeneilanden 53 km. In totaal werden 844 vogels gevonden, waarvan er 673 behoren tot de soorten die ook in dit verslag werden besproken.