Per zevendaagse periode is het aantal uurtotaalkaarten geteld waarop de soort genoteerd staat. Ook de ter plaatse aanwezige vogels worden in deze berekening betrokken. Het aantal uren waarin de soort present was, wordt uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal waarnemingsuren in de betreffende periode. Bij alle bewerkte soorten werd in één figuur uitgezet de Noordhollandse (middels een stippellijn) en de Zuidhollandse (strakke lijn) kust. In de rechter figuren is het presentie percentage van de Wadden uitgezet.