De aantallen ‘duikers’ die de Nederlandse kust passeren zijn de laatste jaren steeds toegenomen, zo ook in het voorjaar van 1981, waarvan het totaal weer hoger ligt dan dat van het beste jaar tot nu toe 1980 (4083 om 3232). Deze toename werd veroorzaakt door meer waarnemingen van ‘duikers’ vanaf Texel en vooral van de Hbz. In de wintermaanden waren in tegenstelling tot andere jaren niet erg veel ‘duikers’ te zien. (Het hoge uurgemiddelde (27.0 ex.) in periode 2 op de Wadden is het gevolg van weinig teluren uit die periode). Alleen bij Scheveningen kwamen in februari flinke aantallen ‘duikers’ langs: 21 feb 8-10u : 80-66 Z (0 1-3B). Na deze dag werden langs de Zuidhollandse kust nog maar weinig ‘duikers’ gezien.