In de volgende figuren is het uurgemiddelde per zevendaagse periode weergegeven. Hierbij is het uurgemiddelde van noordwaarts passerende vogels boven de abscis uitgezet en van de zuidwaarts passerende vogels onder de abscis. Voor de meeste soorten staan de uurgemiddelden van de Noordhollandse- (stippellijn) en de Zuidhollandse kust (strakke lijn) in de linker figuren en de uurgemiddelden van de Wadden in de rechter figuren.