De gestage toename van het aantal ‘duikers’ de afgelopen jaren, lijkt in het voorjaar van 1982 zijn hoogtepunt bereikt te hebben. Hoewel enige voorzichtigheid geboden is, kan toch gesteld worden dat een totaal van ruim 10.000 exemplaren niet licht verbeterd zal worden. In januari en februari moeten zich voor de kust bijzonder veel ‘duikers’ opgehouden hebben. Een direkte verklaring voor de aanwezigheid van deze vogels is moeilijk te geven, mogelijk speelden twee strenge vorstperiodes in de winter van ’81-’82 hierbij een rol. Verplaatsingen zoals die in dit tijdvak opgemerkt werden hebben vermoedelijk betrekking op foerageervluchten over korte afstand: 8 jan 9-11u 270+142 Z Schev. 13 feb 8-10u 294+65 Z Texel 12 jan 242 N in 1 uur Hbz 14 feb 519 Z, 143 N in 5 uur Texel 1 feb 9-11u 214+127 Z Hbz. 15 feb 8-10u 132+125 Z Texel