Sinds 1977 onderging de wijze van verslaggeving door de C.v.Z. nauwelijk of geen verandering. Aangezien deze prsentatie van gegevens op de lange duur de leesbaarheid niet ten goede kwam, is in dit verslag gekozen voor een nieuwe opzet. De verschillen met de oude verslagen zijn het meest in het oog springend in de tekst en in de grafieken. In de tekst worden slechts een beperkt aantal soorten uitgebreid besproken. De keuze van deze soorten is min of meer selectief geweest en hierdoor kan het gebeuren dat algemene soorten als Eidereend en Kokmeeuw niet behandeld zijn en andere, minder algemene, wel. In toekomstige verslagen komen deze soorten ongetwijfeld aan bod. De teksten werden geschreven door drie verschillende personen. Maarten Platteeuw (MP), Hans Schekkerman (HS) en Frits-Jan Maas (FJM), bij elke soort staan de Initialen van de auteur vermeld.