In de volgende figuren is het uurgemiddelde per zevendaagse periode, per telgebied, uitgezet. Hierbij is het uurgemiddelde van de noordwaarts (oostwaarts) passerende vogels boven de abscis uitgezet en van de zuidwaarts (westwaarts) passerende vogels onder de abscis. Voor de meeste soorten zijn de uurgemiddelden van de drie doelgebieden weergegeven. Onder verschillende van deze figuren is het presentiepercentage per maand vermeld. Hierbij werd het. aantal uren waarin de soort, werd waargenomen uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal waarnemingsuren in de betreffende maand.