De in dit overzicht genoemde zeldzame soorten, die ofwel door CDNA ofwel door de CvZ beoordeeld moeten worden, zijn niet allemaal aanvaard. niet aanvaarde gevallen staat dit expliciet vermeld. Bij de soorten, die nog niet door CDNA beoordeeld zijn (en dat zijn de meeste) staat steeds “CDNA” vermeld.