Met ingang van het tweede halfjaarverslag van 1982 hebben de CvZ verslagen een nieuwe vorm gekregen. Niet meer alle waargenomen soorten zouden worden behandeld, maar slechts enkele voor hel verslag-seizoen karakteristieke, waarop dan dieper zou kunnen worden ingegaan. Inmiddels zijn twee verslagen in die gewijzigde vorm verschenen. In nr. 25 was bovendien een chronologisch overzicht van de belangrijkste trekverschijnselen opgenomen, dit om aan het bezwaar tegemoet te komen dat de niet behandelde soorten in de nieuwe opzet geheel uit het zicht dreigde te raken. Het samenstellen van een dergelijk overzicht bleek echter zeer tijdrovend, en de informatie die eruit kan worden geput is nauwlijks de moeite waard. Omdat van meerdere kanten de wens werd geuit om in elk verslag snel de meest relevante informatie over welke soort dan ook na te kunnen slaan, maar er anderzijds ook veel waardering was voor de uitgebreidere soortbesprekingen, is besloten om met ingang van dit verslag opnieuw de opzet te wijzigen. Net als voor verslag nr.24 zullen alle waargenomen soorten worden besproken, zij het summier en alleen wat betreft de belangrijkste karakteristieken van het voorkomen van die soorten. Tegelijkertijd zullen echter ook weer enkele soorten uitgebreider worden besproken. De uitgebreide besprekingen zijn voorzien van een engelse samenvatting en samengevoegd in een apart hoofdstuk van het verslag.