-Roodkeel/Parelduiker – Gavia stellata/arctica In Jan en feb vlogen aan de Hbz soms vrij grote aantallen ‘duikers’ langs; onder meer 5 jan 127 N in 2 uur en 10 feb 155 N in 3 uur. Langs de Zuidhollandse kust werden veel minder duikers gezien, terwijl in het Waddengebied weliswaar vrij veel duikers aanwezig waren (b.v. 25 feb: 31 Z, 48 N en 94 tp. in 1 uur, Texel), maar hier is de eerste twee maanden te weinig geteld om over het voorkomen in dit deelgebied uitspraken te doen.