-Roodkeelduiker/Parelduiker – Cavia stellata/arctica Mei een totaal van 5315 waargenomen duikers en een uurgemiddelde van 5.0 was voorjaar 1985 een goed duikerseizoen; alleen voorjaar 1982 gaf nog meer duikers te zien langs de kust. De meeste vogels werden in NH gezien (45%), terwijl ZH en WD praktisch evenveel vogels opleverden (resp. 28% en 27%).