Eindelijk is hier dan het verslag over najaar 1985, waar iedereen vermoedelijk enigzins nieuwsgierig naar uitgezien zal hebben, omdat naj.85 in vele opzichten een bijzonder najaar was. Helaas is deze vertraging in de verslaggeving, veroorzaakt door computer-reorganisatie-problemen bij SBB, van dien aard, dat het nog wel even zal duren voor we weer up to date zijn met de halfjaarverslagen. Zoals gezegd, naj.85 zal de meesten onder ons nog lang heugen, doordat vele soorten in ongekende aantallen langs de kust zijn gevlogen; ik noem hier slechts de Middelste Jager, Kleine Alk, Noordse Stormvogel, “alk/zeekoet” en Jan van Gent, maar ik zou wel aan de gang kunnen blijven. Dit najaar is er maar liefst 2058 uur geteld, wat alleen overtroffen wordt door naj. 77 & &’78, terwijl verder het opmerkelijk genoemd mag worden, dat er veel én op alle eilanden in het Waddengebied geteld is, en tevens het aantal uren van Lauwersoog, welke beide factoren er toe hebben bijgedragen, dat het Waddengebied veel interessante resultaten opleverde.