Ook de tot-stand-koming van dit verslag ging gepaard met de onderhand gebruikelijke computer-problemen. Een vertraging in de verslaggeving is dus ook nu weer opgetreden. Er zullen echter hopelijk dit jaar nóg 2 halfjaarverslagen verschijnen. Najaar ‘86 was geen bijzonder najaar voor zeevogels te noemen. Veel soorten werden in geringe, dan wel gebruikelijke aantallen waargenomen. Slechts de Jan van Gent kunnen we noemen als 1 van de uitschieters. Mogelijk was het weinig stimulerende voorkomen van zeevogels dit najaar de reden van een kleine daling in het aantal teluren. Vooral in ZH, en in mindere mate Wd, was de ‘observereffort’ iets minder. Toch was de hoeveelheid teluren groot genoeg om weer enige uitspraken te doen over het verschijningspatroon van de diverse soorten. Helaas was er vanwege de voornoemde vertraging geen tijd om uitgebreide soort-besprekingen samen te stellen. Sommige soorten hebben daarom in de korte besprekingen een iets langere tekst gekregen dan gebruikelijk.