Een daling van het aantal waarnemingsuren ten opzichte van nj. 86 is, helaas, waarneembaarln NH blijft het aantal teluren nog wel op niveau, en hier is ook de ‘nieuwe’ post Egmond te verwelkomen, maar vooral in ZH is het aantal uren drastisch gekelderd. Vooral posten als Schev en WeKa laten een flinke afname zien, maar Maasv vertoont een lichte opleving. De constante factor in Wd, Tex, is nu welhaast ter ziele, maar gelukkig werd er flink wat op de andere eilanden geteld. Desalniettemin was dit geen slecht najaar, spectaculaire soorten als duikers, Jan van Gent, Grote Jager, Vorkstaartmeeuw en Kleine Alk waren zeer goed vertegenwoordigd.