Het herstel in het aantal tel-uren, dat vorig voorjaar optrad, heeft zich ook dit voorjaar doorgezet, zodat weer van een voorjaar als vanouds gesproken kan worden; voorjaar 1989 is zelfs, na vj’80 en vj’84, het best ‘bekeken’ voorjaar uit de jaren’80. De voornaamste oorzaak hiervan is een verrassende opleving van de telpost Scheveningen; deze post was de afgelopen jaren wat ingesukkeld, na jarenlang een van de best betelde posten te zijn geweest en is nu weer terug op het oude niveau. Doordat Schev zo regelmatig bemand was, zijn de vergelijkingen tussen NH en ZH weer wat zinvoller geworden; het blijft echter spijtig dat de tellers te Schev de meeste meeuwen ongehinderd én ongeteld laten passeren, en ook dat slechts sporadisch aantekeningen over geslacht of leeftijd gemaakt worden. De overige posten in ZH, Bloemendaal uitgezonderd, lieten het afweten.