In de voorgaande grafieken is het seizoenspatroon weergegeven met uurgemiddelden per week. Inwaarts vliegende vogels zijn boven de x-as uitgezet, Z-waarts vliegende vogels eronder. Gegevens uit WD waren te fragmentarisch om weer te geven. In week-nr.24 & 26 waren in ZH minder dan 6 uur geteld, waardoor deze periodes een wellicht vertekend beeld geven van de werkelijke bewegingen. Onder de grafieken is het presentie-percentage per maand gegeven: het aantal uren, waarin de soort is waargenomen, uitgedrukt als percentage van het totaal aantal waarnemingsuren in die maand.